Summer sale: 20% korting op alles! - Verzendkosten & aanbiedingen uitgesloten.
Groot en uniek assortiment
Snelle verzendingen binnen heel Europa
Uw specialist in exotische planten
4,69 / 5.0 3304+ reviews
Home /

Privacyverklaring

Welkom op de website van Gardenpalms Europe onder de naam van MyPalmShop.nl

Wij waarderen uw interesse in onze website.

Gardenpalms Europe BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gardenpalms Europe BV verzamelt en verwerkt de gegevens:

  • die u zelf heeft opgegeven bij een aankoop.
  • automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt.
  • informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Gardenpalms Europe BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken.
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Gardenpalms Europe BV.
  • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden.
  • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden.

Gardenpalms Europe BV zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van onze dienstverlening aan u worden doorgegeven aan onze dochterondernemingen en/of dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zullen in dat geval adequate maatregelen nemen om de doorgifte van uw persoonsgegevens met voldoende waarborgen te beschermen.

Gardenpalms Europe BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van het vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd

U ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich na aanmelding ten allen tijden weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met info@mypalmshop.com.

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Gardenpalms Europe BV heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing.

Gardenpalms Europe BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Gardenpalms Europe BV heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Gardenpalms Europe BV onder de naam van MyPalmShop.nl maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Gardenpalms Europe bij het eerste bezoek aan de MyPalmShop.nl website om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Gardenpalms Europe BV gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.

2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (invullen: derde partij) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

4. Social Media: wij maken gebruik van social media plug-ins van derde partijen, zoals Facebook, Twitter etc.

BIJZONDERHEDEN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Gardenpalms Europe over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt per e-mail contact opnemen met Gardenpalms Europe via info@mypalmshop.com. Gardenpalms Europe zal dan binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.